biz enter

meida caspi zemach

glilis zemach

ברוכים הבאים למשקי עמק הירדן

 

inbar

ענבר אלתר - מנהל ליסינג וסחר | משקי עמק הירדן

מרכז העסקים של משקי עמק הירדן

משקי עמק הירדן הינו גוף כלכלי בבעלות של 31 ישובים, בסובב כנרת, דרום רמת הגולן, והגליל התחתון, רובם ככולם יישובים בעלי פעילות כלכלית מגוונת, כאשר החקלאות הינה נתבך עיקרי בפעילות העסקית , הן של כל יישוב בפני עצמו, והן של המערכת המרכזית.

למרות התהפוכות הרבות שעברו, עוברות ויעברו על המשק הישראלי בכלל, ועל התנועה הקיבוצית בפרט, מצליח האירגון להתאים עצמו לצרכים של בעליו.

אירגון הקניות במשקי עמק הירדן משרת נאמנה הן את בעליו והן את הספקים הרבים שמבינים את היתרונות הרבים של עבודה דרך מערכת מרכזית

 

new form banner yarden


ייזום, פיתוח וחיזוק שרשרת הערך של הבעלים בתחומי חקלאות,עסקים וקהילה,באמצעות היתרון לגודל וברוח ערכי הקואופרציה. 

 

משקי עמק הירדן – אגודה מרכזית חקלאית שיתופית בע"מ הינה האגודה אשר מטרתה היא:

א. להקל על פעולותיהן של חבריה ע"י ארגונם וע"י שיפור תנאיהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים בהתאם לעקרונות הקואופרציה.

ב. לארגן ולאחד את חבריה לפעולות משותפות בשטח הכלכלה והמשק, הצרכנות והתרבות, הבטחון והארגון ולטפח את העזרה הדדית ביניהם.

ג. לעסוק בכל הפעולות המיועדות לקידום ההתיישבות, ולקידום חבריה ומפעליהם, מבחינה כלכלית ומשקית.


 

banana